Mieszkanie dla Młodych z wielkim wzięciem

Ponad 90 proc. osób kupujących mieszkania korzysta z dofinansowania programu Mieszkanie dla Młodych. To spowodowało, że pula przeznaczonych na ten cel funduszy prawie się wyczerpała. Od dziś Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok 2017.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Mamy dopiero początek roku, a niektórych kwestiach wygląda, jakbyśmy zbliżali się ku końcowi. Fundusze z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych z puli na 2017 roku sięgnęły 95 proc. kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na bieżący rok. Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego: - w związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r. określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok.

Wnioski złożone do 31 stycznia 2017 będą rozpatrzone. Jednak w wielu przypadkach może okazać się, że wnioskodawcy będą musieli poczekać na możliwość przyznania środków jeszcze w tym roku.

Ile osób rzeczywiście korzysta z rządowego programu MdM? Z zebranych przez nas informacji wynika, że mamy do czynienia z olbrzymim zainteresowaniem rządowym programem Mieszkanie dla Młodych.

- Ze wszystkich klientów, których mamy i którzy biorą kredyty jest to zdecydowana większość. Myślę, że około dziewięćdziesięciu kilku procent są to osoby korzystające z MdM - mówi Urszula Skorupska, pełnomocnik zarządu do spraw sprzedaży w białostockim Kombinacie Budowlanym.

Istnieje jednak możliwość skorzystania z dofinansowania z planowaną datą wypłaty na rok 2018, jeśli nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w 2017 (o ile pozwolą na to warunki planowanej transakcji).

- W tej chwili można składać wnioski na skorzystanie ze środków przeznaczonych na 2018 rok z pierwszych 50 proc. Jest możliwość zarezerwowania sobie środków z wypłatą w styczniu 2018 roku. W takim przypadku kredyt jest uruchamiany a sam MdM jest wypłacany w styczniu 2018 - wyjaśnia Urszula Skorupska.

Dzieje się tak dlatego, że pierwsze 50 proc. puli na przyszły rok jest rozdysponowywane w poprzednim roku. Na 2017 rok zarezerwowano 746 mln zł, z czego połowę rozdysponowano w 2016 roku, w drugą część środków odblokowano z początkiem roku 2017.

Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku. Decyzję wstrzymującą przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego Bank Gospodarstwa Krajowego podjął 15 marca. Jak widać zainteresowanie jest coraz większe, bo w tym roku pula wyczerpuje się już półtora miesiąca wcześniej niż w roku ubiegłym.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych przyznaje nabywcy bezzwrotne wsparcie finansowe w celu dofinansowania wkładu własnego na zakup mieszkania. Aspekt finansowy programu MdM obsługuje właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program wspiera młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania a także małżeństwa i samotne osoby, które wychowują co najmniej trójkę dzieci. W ich przypadku wsparcie dotyczy nabycia mieszkania, zaspokajającego większe potrzeby mieszkaniowe. Realizację rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" przewidziano na lata 2014-2018 a na każdy rok przypada inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Zobacz również