Mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej chcą referendum

Ponad 2,5 tys. osób podpisało się pod stanowiskiem Inicjatywy Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej wyrażającym sprzeciw wobec planowanej zmiany przepisów związanych z ochroną puszczy. Zawiera ono m.in. postulat zorganizowania lokalnego referendum w tej sprawie.

[fot. Krzysztof Duszyński/UMWP]

[fot. Krzysztof Duszyński/UMWP]

Stanowisko to popiera marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki.

– Przede wszystkim chciałbym w imieniu własnym, ale też całego Zarządu Województwa Podlaskiego wyrazić akceptację i wsparcie dla inicjatorów referendum. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś spoza naszego regionu miał decydować o tym, jak rozwija się puszcza – mówił podczas konferencji prasowej w Hajnówce.

Zaznaczył, że proponują rozwiązanie – program wsparcia Puszczy Białowieskiej, taki o jakim mówią mieszkańcy,  przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ten miałby zakładać przeznaczenie dodatkowych środków finansowych dla samorządów i przedsiębiorców z obszaru Puszczy Białowieskiej, które mogłyby zostać przeznaczone m.in. na działania związane z promocją i turystyką.

Chodzi o projekt ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska zaprezentowany 13 lutego br. podczas obrad senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Mieszkańcy tych terenów sprzeciwiają się zaproponowanym zmianom, a swoje stanowisko przesłali do władz państwowych: Prezydenta i Premiera RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu.

– Stanowisko mieszańców zawiera 16 obszarów, którymi mieszkańcy są najbardziej zaniepokojeni. O te prawa mieszkańców chcemy walczyć. Bo to jest nasz dom i nasze miejsce zamieszkania – mówiła Anna Łabędzka z Inicjatywy Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej.

Obecnie trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie zorganizowania referendum lokalnego. Będzie ona trwać 60 dni.

Źródło: UMWP

Zobacz również