Miejsca przyjazne seniorom - dwadzieścia propozycji

Na tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom mają szansę te lokalizacje, które w ubiegłym roku podejmowały działania skierowane do osób starszych. Białostoczanie zgłosili 20 takich propozycji.

fot. pixabay

fot. pixabay

W Centrum Aktywności Społecznej zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Szansę na wyróżnienie ma 20 białostockich podmiotów, zgłoszonych przez mieszkańców. Do konkursu można było zgłaszać instytucje działające na rzecz osób starszych. Wszystkie one musiały mieć siedzibę na terenie naszego miasta lub podejmować inicjatywy skierowane do seniorów z Białegostoku. Mogły to być m.in. podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe.

Wśród nich są m.in. miejska placówka kultury - Galeria Arsenał, klub seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, regionalne Centrum Informacji Turystycznej, filie Książnicy Podlaskiej czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nie zabrakło także prywatnych placówek. Wśród propozycji są: gabinety stomatologiczne Karedent, Integracyjny Klub Sportowy Victoria czy osiedlowe kluby seniora. Pełna lista 20-tu zgłoszonych miejsc dostępna jest na stronie Wschodzący Białystok.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W jej składzie znajdzie się trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pięciu członków Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Wręczenie tytułów odbędzie się podczas uroczystego spotkania.

Zobacz również