Międzynarodowa Konferencja „Płuca, serce i stawy”

W dniach 25-27 stycznia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędzie się konferencja "Płuca, serce i stawy", dedykowana nowoczesnym metodom leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych.

[fot. archiwum Bia24]

[fot. archiwum Bia24]

Konferencja „Płuca, serce i stawy" odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-27 stycznia 2023 (Aula Magna Pałac Branickich i Hotel Gołębiewski). Jest dedykowana szeroko pojętym nowoczesnym metodom leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych.

- Szczególną uwagę chcemy poświęcić powikłaniom płucnym stanowiącym jedną z głównych przyczyn śmiertelności w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - informuje Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wczesna diagnostyka powikłań płucnych, właściwa diagnostyka różnicowa i ocena ryzyka progresji choroby oraz leczenie uwzględniające możliwie wszystkie aspekty choroby układowej mają kluczowe znaczenie dla poprawy rokowania i jakości życia chorych. Pojawienie się nowych możliwości terapeutycznych w tym zakresie oraz wdrożenie pierwszego programu lekowego dedykowanego leczeniu śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej dają szansę na skuteczne leczenie powikłań płucnych, ale też stawiają przed medykami nowe wyzwania medyczne i organizacyjne. Optymalizacja strategii wczesnego rozpoznania powikłań płucnych, wnikliwa diagnostyka różnicowa różnych form zajęcia płuc /lub chorób współistniejących, ocena ryzyka progresji choroby, wybór optymalnego leczenia, współpraca interdyscyplinarna czy wreszcie praktyczne aspekty realizacji programu lekowego dedykowanego śródmiąższowej chorobie płuc w przebiegu twardziny układowej: to kwestie, z którymi należy się zmierzyć.

- Organizowana przez nas Konferencja ma stać się płaszczyzną do tego rodzaju dyskusji. Oprócz powikłań płucnych planujemy również poruszenie innych, istotnych problemów związanych z leczeniem chorób reumatycznych, takich jak m.in. bezpieczeństwo czy indywidualizacja leczenia - mówi prof. Otylia Kowal-Bielecka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Program naukowy konferencji obejmował będzie, obok wykładów plenarnych, dyskusje „okrągłego stołu" oraz interaktywne warsztaty. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, z udziałem światowej sławy ekspertów zagranicznych oraz wybitnych przedstawicieli polskiej reumatologii, pulmonologii oraz kardiologii.

Więcej o konferencji i program spotkania: https://www.konferencja-pss.pl/

 

 

 

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zobacz również