Międzynarodowe badania z udziałem fizyka UwB

Poszukiwania nowych stanów magnetycznych poprzez badania dynamiki magnesowania w materiałach w kształcie mikrodrutów amorficznych - międzynarodowy projekt z udziałem fizyka Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydział Fizyki, Kampus UwB

Wydział Fizyki, Kampus UwB

- Blisko 400 tys. zł otrzyma dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB w konkursie Narodowego Centrum Nauki HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku będzie prowadził badania w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz hiszpańskim uniwersytetem w San Sebastian (Universidad del País Vasco) - informuje Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.

Wybitni naukowcy będą szukać nowych stanów magnetycznych, badając dynamikę magnesowania w materiałach w kształcie mikrodrutów amorficznych. W projekcie "Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych" współpracować będą teoretycy z AGH, zespół hiszpański z Universidad del País Vasco a koordynatorem projektu będzie dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, jeden z autorów ultraszybkiego zapisu informacji. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki współpracy rozwiną nowe, unikatowe metody badawcze, nie tylko na polskim rynku.

Najważniejsze badania zostaną przeprowadzone w Zakładzie Fizyki Magnetyków UwB, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury - układów magnetooptycznych - przy wsparciu teoretyków z AGH oraz światowego lidera w produkcji mikrodrutów magnetycznych z Hiszpanii.

To nie jedyne przedsięwzięcie na skalę światową. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku będzie partnerem w międzynarodowym projekcie CTA - budowie obserwatorium astronomicznego z zestawem kilkudziesięciu teleskopów. W konstrukcję zaangażowany jest zespół z Polski, koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński, w którego skład wchodzą białostoccy fizycy dr hab. Marek Nikołajuk oraz dr Andrzej Pisarski z Zakładu Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Również i ten międzynarodowy projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Zobacz również