Michałowo przejmuje szkołę średnią

Radni Michałowa podjęli uchwałę o przejęciu od Starostwa Powiatowego w Białymstoku jedynej w mieście szkoły średniej. Od 1 września Zespół Szkół będzie placówką utrzymywaną z gminnego budżetu. W gminnym konsultacjach społecznych zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za przejęciem szkoły przez gminę.

Zespół Szkół w Michałowie /fot. mat. prasowy UM Michałowo/

Zespół Szkół w Michałowie /fot. mat. prasowy UM Michałowo/

Radni mają nadzieję, że gmina zapewni placówce nie tylko stabilizację finansową, lecz także wyższy poziom nauczania i bogatszą niż teraz ofertę edukacyjną w liceum, technikum i szkole branżowej. 

Michałowski Zespół Szkół to jedna z najstarszych szkół zawodowych w województwie. Gmina planuje wyposażyć szkołę w zawodowy sprzęt, a uczniom dać możliwość pracy w klasach multimedialnych. Zdaniem władz gminy kluczem do lepszej przyszłości szkoły jest przekonanie miejscowych uczniów, by kontynuowali naukę w Michałowie. Ma to sprawić rozszerzenie oferty edukacyjnej. Liceum ogólnokształcące da solidne wykształcenie poprzez rozszerzenie przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a w technikum i szkołach zawodowych uczniowie zdobędą solidne kwalifikacje poprzez praktyki i staże w znanych zakładach pracy. 

By młodzi ludzie mieli wybór, w technikum szkoła otworzy kierunki: technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik ekonomista. Natomiast w szkole zawodowej, branżowej szkole I stopnia wybór specjalności ma być jeszcze większy: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, piekarz, ogrodnik, kucharz.

Zdaniem władz miasta to będzie podstawa sukcesu i rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie. Dodatkowym argumentem ma być bezpłatnie przekazany każdemu uczniowi laptop na cały okres nauki. 

Zobacz również