BIA24 - Michałowo. Był audyt w urzędzie, teraz jest podejrzenie popełnienia przestępstwa w latach 2014-2018
Wiadomości

Michałowo. Był audyt w urzędzie, teraz jest podejrzenie popełnienia przestępstwa w latach 2014-2018

2019-04-20 11:00:00
Bia24.pl Michałowo. Był audyt w urzędzie, teraz jest podejrzenie popełnienia przestępstwa w latach 2014-2018
źródło: michalowo.eu

Urząd Miejski w Michałowie zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzednie władze gminy. To pierwsze efekty audytu dotyczącego poprzedniej kadencji władz samorządowych Michałowa.

Informacje o wynikach audytu przedstawił radnym Michałowa burmistrz Marek Nazarko podczas ostatniej sesji. Audyt realizowano w Urzędzie Miejskim, dotyczył kadencji 2014 - 2018. Podczas prezentacji omówiono stwierdzone nieprawidłowości w dziedzinie rozbudowy oczyszczalni ścieków, obiegu dokumentów (w tym również ich niszczenia), budowy hoteliku obok pływalni, termomodernizacji szkoły oraz dzierżawy portu.


- Jest wiele rzeczy, które wymagają wyjaśnienia i głębszej analizy, ale już teraz zachodzi podejrzenie, że mogło dojść do braku dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi i majątkiem gminy jak też niszczenia, usuwania, ukrycia dokumentów co może wyczerpywać znamiona przestępstw z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego 296 §1 i §1a oraz art. 276 KK - mówił burmistrz Michałowa Marek Nazarko.


Burmistrz poinformował, że Urząd Miejski w Michałowie złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.


- Artykuł 304 §2 Kodeksu Postępowania Karnego nakłada na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu, o którego popełnieniu dowiedział się w związku ze swą działalnością, pod groźbą odpowiedzialności w przypadku nieuczynienia tego - mówi Marek Nazarko.

autor BIA24
Julita Niepłoch-Sitnicka
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej