Miasto zapłaci z kastrację psów i kotów

Właściciele czworonogów mogą bezpłatnie, lub częściowo pokrywając koszty, skorzystać z miejskiego projektu "Kastracja zwierząt właścicielskich". Jego głównym celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt. To pilotaż, który prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

Projekt jest częścią miejskiego "Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt". Mogą w nim wziąć udział białostoczanie mający psa lub kota. Osoby z Białostocką Kartą Dużej Rodziny lub Kartą Aktywnego Seniora mogą skorzystać z programu bezpłatnie. Pozostałe osoby poniosą częściowy koszt zabiegu - od 20 do 55 zł - w zależności od gatunku i płci zwierzęcia. Dodatkowo każde zwierzę w ramach programu zostanie bezpłatnie oznakowane elektronicznym transponderem i zarejestrowane w bazie. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest zapoznać się z zasadami programu i wypełnić stosowne zgłoszenie. Po pozytywnej weryfikacji otrzyma skierowanie do wskazanego przez Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku lekarza weterynarii.

Kastracja jest najbardziej skuteczną i humanitarną metodą ograniczenia nadmiernej populacji czworonogów, szczególnie psów i kotów. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

W tym roku na realizację projektu "Kastracja zwierząt właścicielskich" przewidziano 12 tys. zł. Z wyliczeń schroniska wynika, że z tych pieniędzy uda się wykastrować od ponad 100 do 300 zwierząt. Kastracje będą wykonywane do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel, ale nie dłużej niż do końca listopada tego roku.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.schronisko.bialystok.pl. Informacje można też uzyskać pod nr telefonu 85 67 53 700.

Zobacz również