Miasto szuka chętnego do zrealizowania projektu

Prawie 163 tys. zł na realizację projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" pozyskało Miasto Białystok z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu 124 białostoczan weźmie udział w zajęciach sportowych, spotkaniach z psychologiem i dietetykiem oraz w warsztatach kulinarnych. Miasto szuka podmiotu, który zrealizuje te usługi dla mieszkańców.

OiFP /foto. K. Zalewski/

OiFP /foto. K. Zalewski/

Projekt "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" skierowany jest do mieszkańców Białegostoku z potwierdzoną otyłością (BMI?30), które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej. W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć grup wsparcia, dwie dla mieszkańców w wieku 25-40 lat, dwie grupy dla osób w wieku 41-60 lat i jedna dla seniorów - powyżej 60 roku życia. Z myślą o wszystkich uczestnikach zaplanowano zajęcia grupowe z dietetykiem i psychologiem oraz warsztaty kulinarne.

Miasto szuka oferenta, który w ramach projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" przeprowadzi kwalifikację lekarską i wykona analizę masy ciała wszystkich uczestników projektu, zorganizuje spotkania grupowe z dietetykiem i psychologiem, przeprowadzi warsztaty kulinarne oraz zorganizuje zajęcia sportowe dla uczestników projektu. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: masokolowska@um.bialystok.pl

do 11 lutego 2020 r. 

O zamówienie może ubiegać się podmiot, który w ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty zrealizował minimum 3 projekty związane z walką z otyłością. Więcej informacji o przetargu można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

Warto wiedzieć, że ponad 20 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę. Za duża waga prowadzi do wielu schorzeń: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, nowotworów, a także depresji i izolacji społecznej.

Białostocki projekt "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" jest finansowany z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zobacz również