Miasto przyznaje pieniądze na kulturę

Miejski konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku został rozstrzygnięty. Wsparcie finansowane otrzyma 39 projektów kulturalnych o łącznej wartości 770 tys. zł.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia. Budżet konkursu wynosił 2,05 mln zł, w tym 1,28 mln zł na podpisane umowy trzyletnie.

 W konkursie zostało złożonych 68 ofert. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 39 dotacje na łączną kwotę 770 tys. zł. 130 tys. zł otrzymała Fundacja "Muzyka Cerkiewna" na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2023" w Białymstoku. Fundacja Pro Anima dostała 65 tys. zł na Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a Forum Fotografii i Multimediów kwotę 75 tys. na Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2023.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wymienieni są wszyscy laureaci.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również