Miasto dofinansowało białostockie kluby sportowe

Miasto przyznało dofinansowania 56 białostockim klubom. Z siedmioma, które otrzymają najwyższe dotacje, podpisano dziś (19.01) umowy. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację szkoleń, wynagrodzenia i bieżącą działalność sportową. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 3 mln zł.

Prezydent Białegostoku dofinansował kluby sportowe [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Prezydent Białegostoku dofinansował kluby sportowe [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Konkursy były skierowane do "klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" - czytamy na stronie internetowej białostockiego Urzędu Miejskiego. Największa kwota (2,5 mln zł) została przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu br.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej to jedno z kluczowych zadań miasta. Dzięki zachęcaniu do uprawiania sportu, wspieraniu różnorodnych form aktywności fizycznej staramy się dbać o kondycję i zdrowie mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie, dzięki wsparciu sportowych imprez i wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, przyczyniamy się do budowania marki Białegostoku jako miasta ludzi aktywnych - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Wsparcie finansowe przyznano 56 klubom. Z siedmioma, które otrzymają najwyższe dotacje, podpisano dziś umowy. Są to:

- Łyżwiarski Klub Sportowy Juvenia Białystok (short-track) – dotacja w wysokości 240 tys. zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy (tenis stołowy, kajakarstwo) – dotacja w wysokości 240 tys. zł,

- Oferta wspólna: Klub Sportowy Podlasie i Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (lekkoatletyka) – dotacja w wysokości 220 tys. zł,

- Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki (piłka siatkowa) – dotacja w wysokości 200 tys. zł,

- Białostocka Akademia Siatkówki (piłka siatkowa) – dotacja w wysokości 200 tys. zł,

- Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku (futsal, tenis stołowy, piłka ręczna) – dotacja w wysokości 160 tys. zł,

- Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok (koszykówka) – dotacja w wysokości 130 tys. zł.

Rozstrzygnięto także dwa kolejne konkursy:

- Organizacja lub udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i innych wydarzeniach o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej (wsparcie trafi do 37 podmiotów, łączna kwota – 550 tys. zł).

Konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej:

- zadanie nr 1 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - 100 tys. zł,

- zadanie nr 2 - realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku - 120 tys. zł.

Łączna kwota, jaką Miasto przeznaczyło na realizację zadań określonych w trzech rozstrzygniętych konkursach, wynosi 3 mln 270 tys. zł.

Źródło: UM w Białymstoku

Galeria

Zobacz również