Miasto Białystok nagrodzone za działania proekologiczne

Park kieszonkowy, zielone przystanki, łąki kwietne - to zaledwie kilka z wielu inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez Białystok w celu ochrony środowiska. Miasto za swoje działania otrzymało nagrodę "Ekolaury".

Nagroda "Ekolaury 20-lecia" trafiła do Białegostoku [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Nagroda "Ekolaury 20-lecia" trafiła do Białegostoku [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Nagrodę "Ekolaury" przyznano Miastu Białystok za realizację projektów o znaczeniu proekologicznym w okresie ostatnich 20 lat - za oryginalne pomysły i innowacyjność oraz systematyczną pracę na rzecz dbałości o nasze środowisko naturalne. Kapituła konkursu doceniła przedsięwzięcia Miasta, które "w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne". 

- Chociażby takie jak pasieka miejska, zielone przystanki, które cały czas sukcesywnie pojawiają się w naszym mieście, inicjatywy związane z rewitalizacją Stawów Marczukowskich i szereg innych rzeczy, które uznano, że jako Miasto Białystok  wprowadzamy w najciekawszy sposób i warto nas tą statuetką wyróżnić - mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. 

Oprócz tej prestiżowej nagrody Miasto Białystok otrzymało również wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii za rewitalizację stawu przy ul. A. Mickiewicza wraz z otoczeniem, poprawę jakości wody w tym miejscu, a także zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego i działania proekologiczne, takie jak budowa w okolicy stawu budki dla nietoperzy.

- Dużo różnorodnych i ciekawych projektów mamy w planach w najbliższym czasie. Ruszyły procedury przetargowe na budowę kolejnych parków kieszonkowych, będziemy również zakładać pierwszy ogród deszczowy w mieście i podejmować inne zielone inicjatywy. Przymierzamy się do przetargu na białostockie łąki kwietne - podkreśla Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Szczegóły dot. podjętych w tym roku inicjatyw są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zobacz również