Matury od dziś. Zaczyna się maraton dojrzałości

Ponad 8700 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa przystąpi do egzaminu dojrzałości. O godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z języka polskiego. Jutro matematyka, w środę - język angielski. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne maturzyści zdają od 6 do 25 maja. Tu terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Sesja maturalna rozpocznie się 6 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. We wtorek rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej. 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). 

Egzaminy z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia: niemiecki - 14 maja, rosyjski - 16, francuski - 17 maja, hiszpański - 21 maja, włoski - 22. Egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) - 23 maja. W tym roku egzamin z białoruskiego na poziomie podstawowym zdawać będzie 127 abiturientów, egzamin z litewskiego na poziomie podstawowym - 16 abiturientów. Chętni mogą zdawać też egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne są przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia.

Zobacz również