Matura w czasach pandemii - właśnie się zaczyna

Z samego rana - o godz. 9 we wtorek 4 maja 2021 - zaczynają się tegoroczne egzaminy maturalne. Już o raz drugi to matura w specjalnych pandemicznych warunkach. W całej Polsce około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Sale egzaminacyjne czekają na zdających /fot. pixabay.com/

Sale egzaminacyjne czekają na zdających /fot. pixabay.com/

To jest już druga matura w pandemicznym reżimie sanitarnym. Warunki zdawania będą zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych. 

Tegoroczny egzamin maturalny odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ubiegłego roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wszystko przez konieczność nauki zdalnej z powodu pandemii COVID-19.

Jak podaje komisja egzaminacyjna, tegoroczne wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą w tym roku obowiązkowo przystępować do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. 

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym to język angielski, matematyka, język polski, geografia i biologia ? wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9 i 14. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. 

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Zobacz również