Matura 2021 - w Podlaskiem zdali najlepiej

81 procent przystępujących do matury w województwie podlaskim zdało ten egzamin. To najwyższy odsetek powodzenia na egzaminie ze wszystkich województw w Polsce. Średnia krajowa wynosi 74,5 proc. Centralna Komisja Egzaminacyjna podał dziś (5.07) wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej - majowej przestawiono w poniedziałek na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Według tego zestawienia najwyższy odsetek powodzenia na egzaminie zanotowano w województwie podlaskim - 81 proc. wszystkich zdających. Następne w kolejności jest województwo mazowieckie - 79 proc. i małopolskie - 78 proc. Najniższy odsetek zdanych egzaminów to 70 proc. - w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. 

Podlaskie przoduje także w sukcesie maturalnym w rozbiciu na absolwentów liceów oraz techników. W Podlaskiem zdało maturę 86 proc. licealistów i 76 procent uczniów techników. 

- Jeśli chodzi o ogólną ocenę tegorocznej matury, to należy powiedzieć, że ta matura wypadła dobrze. Nie ma większych odstępstw, matura w sposób analogiczny wypadła w stosunku do minionego roku - powiedział dziś podczas konferencji prasowej wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Podobnie - "naprawdę dobrze" ocenił wynik tegorocznej matury dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. 

Z podanych przez ministerstwo danych wynika, że średnia krajowa zdanych matur spośród tegorocznych absolwentów liceów wynosi 81 proc. (prawo do poprawki ma 13,2 proc). Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc. (prawo do poprawki ma 24,9 proc).

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 93 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 79 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze, zdało 94 proc. Język angielski w tym roku na maturze wybrało prawie 95 proc. abiturientów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 58 proc., a wśród absolwentów techników - 50 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 62 proc., a wśród absolwentów techników - 47 proc.).

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ubiegłego roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Nie było też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Jak podkreślił dyrektor CKE, z tego uprawnienia skorzystało w sumie 15,5 proc. absolwentów, przede wszystkim uczniów techników. Jak powiedział Smolik 1/3 wszystkich absolwentów liceów przystąpiła do egzaminów aż z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu przedmiotów do wyboru.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musi do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. 

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1185 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (m.in. z języka polskiego, historii, filozofii, matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie). 69 maturzystów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili ? zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych - uzyskało od 90 proc. do 100 proc. pkt. 1174 osoby uzyskały od 90 do 100 proc. pkt. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych. 3861 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych uzyskało od 90 proc. do 100 proc. pkt.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej - majowe, dodatkowej - czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej) ogłoszone będą 10 września. 

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku są opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zobacz również