Marszałek przyznał nagrody za osiągnięcia artystyczne

110 tys. zł zostanie rozdysponowanych wśród jedenastu osób i podmiotów z regionu za sezon artystyczny 2022/2023. Nagroda dla każdego z wyróżnionych wyniesie 10 tys. zł. Decyzję w tej sprawie zarząd województwa podjął na dzisiejszym (15.11) posiedzeniu.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

- Te nagrody, to wyraz uznania podlaskiego samorządu, nasz sposób na uhonorowanie i podziękowanie tym twórcom, którzy przyczyniają się do rozwoju i ochrony kultury naszego regionu - powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Tegoroczni laureaci to:

1. Alina Niegierewicz - za całokształt działalności artystycznej. Inicjatorka i uczestniczka wielu różnych festiwali, koncertów i imprez cyklicznych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Od 20 lat kieruje męskim chórem "Kuranty";

2. Uladzimir Arlou - za całokształt dokonań w dziedzinie prozy i poezji. Jeden z najbardziej znanych i popularnych współczesnych pisarzy białoruskich. Historyk, autor kilkudziesięciu książek prozy beletrystycznej i dokumentalnej, poezji i esejów;

3. Kapela Kurpiowska - za całokształt działalności artystycznej. Kapela Kurpiowska od ponad 40 lat związana jest z upowszechnianiem kultury kurpiowskiej w województwie podlaskim, w Polsce i zagranicą. W jej repertuarze są pieśni i tańce regionu kurpiowskiego (polki, oberki, okrąglaki i wiele innych) oraz przyśpiewki weselne i biesiadne z różnych regionów kraju;

4.Oskar Lasota - za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Kandydat ma na swoim koncie szereg znaczących artystycznych i naukowych przedsięwzięć. Większość działań artystycznych takich jak: budowanie roli do filmów, spektakli i preformersów, tworzenie autorskich spektakli.

5. Damian Balcer - za całokształt działalności artystycznej. Śpiewak i animator folkloru muzycznego północnej Suwalszczyzny – tradycji folklorystycznej i dawnego trójstyku granic polskiej, litewskiej i pruskiej. Od 2016 r. prowadzi społecznie Zespół Pieśni Ludowej Szuwarki przy świetlicy gminnej w Wiżajnach;
 
6. Tomasz Robert Paduch - za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Od ponad 30 lat kandydat kształtuje i wspiera rozwijanie talentów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych głównie w zakresie śpiewu, gry na instrumentach czy tańca ludowego. Współtwórca i uczestnik wieli inicjatyw muzycznych, konsultant w zakresie przygotowania oprawy muzycznej różnego rodzaju uroczystości.

7. Zespół Mażoretek "Shock" - za całokształt działalności artystycznej. Grupa od 2009 r. działa przy Hajnowskim Domu Kultury. Zespół tworzą dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych, które ćwiczą choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych oraz żonglowanie i podrzucanie pałeczek mażoretkowych, pomponów, buław i flag. Zespół zdobył szereg nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych;

8. Piotr Ostrowski - za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Kandydat jest opiekunem artystycznym chóru „Harmonica”, który od 10 lat działa przy Centrum Kulturalno-Opiekuńczym w Sokołach. Chór tworzą dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych. Grupa występuje dla lokalnej publiczności podczas gminnych uroczystości, festynów i imprez plenerowych w województwie podlaskim;

9. Chór Młodzieżowy parafii katedralnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - za całokształt działalności artystycznej. Chór został utworzony w 1982 r. Od ponad 40 lat popularyzuje muzykę cerkiewną, edukuje muzycznie młodzież i kształci kolejne pokolenia chórzystów. Chór występował na wielu koncertach w województwie podlaskim i w Polsce;

10. Halina Poźniakowska - za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Tańca Ludowego "Bystry" - formacji wokalno-tanecznej i instrumentalnej popularyzującej folklor augustowsko-suwalski;

11. Erazm Stefanowski - za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Poeta, prozaik, felietonista, eseista. Od ponad 20 lat bierze aktywny udział w życiu kulturalnym i literackim województwa podlaskiego, prezentując twórczość.

Źródło: UMWP

Zobacz również