BIA24 - Młodzi badacze z UwB z grantami na rozwój naukowy
Wiadomości

Młodzi badacze z UwB z grantami na rozwój naukowy

2019-03-19 09:30:57
Bia24.pl Młodzi badacze z UwB z grantami na rozwój naukowy
fot. UwB

Kolejne cztery granty w ramach konkursu MINIATURA zdobyli naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Łączna kwota wsparcia to ponad 82 tys. zł.

Konkursy MINIATURA, organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, z założenia skierowane są do młodych badaczy i mają wspierać ich na pierwszym etapie naukowego rozwoju. Środki przeznaczone są na pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne czy pilotażowe, wyjazdy na kwerendy, staże, konferencje naukowe czy konsultacje.


W jedenastym, rozstrzygniętym właśnie konkursie, fundusze zdobyło troje pracowników UwB. Ponad 45 tys. zł otrzymała dr Joanna Breczko z Instytutu Chemii. Środki zostaną przeznaczone na badania wstępne w projekcie "Tworzenie układów z udziałem atomów palladu oraz grafenowych kropek kwantowych kowalencyjnie zmodyfikowanych pochodnymi fulerenowymi". Dr Andrzej Jackiewicz z Wydziału Prawa będzie mógł wyjechać na kwerendę w ramach badań nad wpływem orzecznictwa hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego na status prawny Katalonii. Dostał na ten cel ponad 15 tys, zł. Z kolei dr Joanna Banasiuk, także z Wydziału Prawa, dzięki wsparciu z konkursu MINIATURA (blisko 10 tys. zł) weźmie udział w konferencji dotyczącej własności intelektualnej na Uniwersytecie w Huston z Teksasie. Wygłosi tam referat "Copyright exhaustion in the digital environment - the EU and international perspective".


W poprzednim, dziesiątym konkursie MINIATURA, dofinansowanie w wysokości ponad 12 tys. zł zdobyła dr Aneta Polewko - Klim z Wydziału Matematyki i Informatyki. Dzięki temu wyjedzie do Szanghaju na konsultacje naukowe na potrzeby swojego projektu pt. "Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego w badaniu transkryptów RNA raka przełyku".

autor BIA24
sak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej