LISTA. Stypendia marszałka pomogą twórcom

Jak co roku Zarząd Województwa Podlaskiego - po przeprowadzeniu procedury konkursowej i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez specjalną komisję - zdecydował o wyborze twórców, którzy otrzymają stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2018.

/fot. Bia24/

/fot. Bia24/

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego stypendium półroczne przyznaje się w wysokości 6 tysięcy złotych. W 2018 takie półroczne stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami otrzymują:

- Szymon Jan Sinoff - na realizację przedsięwzięcia: Dokończenie produkcji autorskiego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Zdążyć zobaczyć".

- Robert Marat - na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina do wspólnego nagrania płyty CD. 

- Mirosław Ciesnowski - na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie do wydania płyty zawierającej pieśni obrzędowe z Hajnówki i okolic w opracowaniu na akordeon i instrumenty ludowe. 

- Anna Kondratiuk-Świerubska - na realizację przedsięwzięcia : Napisanie cyklu reportaży poświęconych historii i losom ludzi zamieszkałych w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy.

- Jan Godlewski - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny pt.: "Pamięć kształtu".

- Ewa Behrens - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny: Książka fotograficzna pt.: "Zieleń Białegostoku".

- Paweł Matyszewski - na realizację przedsięwzięcia: Wielopłaszczyznowa, multimedialna wypowiedź na temat GRANICY.

- Paula Czarnecka - na realizację przedsięwzięcia: Produkcja filmu krótkometrażowego pt.: "Nad dachem".

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje także stypendia roczne w wysokości po 11 tysięcy złotych każde. W tym roku zarząd przyznał takie stypendia osobom na następujące działania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami:

- Grażyna Wołkow - na realizację przedsięwzięcia: Digitalizacja kliszowego archiwum fotograficznego artysty fotografika Wiktora Wołkowa z podziałem na tematy. 

- Izabela Suchocka - na realizację przedsięwzięcia - Uporządkowanie i opracowanie spuścizny literackiej Janiny-Kozak Pajkert.

- Zenon Krajewski - na realizację przedsięwzięcia: Napisanie drugiego tomu powieści-sagi odzwierciedlającej wojenno-okupacyjne losy kilku chłopskich i mieszczańskich rodzin powiatu łomżyńskiego. 

- Magdalena Toczydłowska-Talarczyk - na realizację przedsięwzięcia - Zaprojektowanie i wydanie książki dla dzieci pt.: "Dlaczego w trawie piszczy?". 

- Rafał Domagała - na realizację przedsięwzięcia : Wykonanie projektów oraz skonstruowanie lalek teatralnych, jako punktu wyjścia do dalszej pracy artystycznej. 

- Bernarda Rość - na realizację przedsięwzięcia: "Korycin w tkaninie dwuosnowowej". Cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży pt.: "Ocalić od zapomnienia tkaninę dwuosnowową". 

- Aneta Prymaka-Oniszk - na realizację przedsięwzięcia: "Od bieżeństwa do wymiany ludności. Dalsze losy uchodźców 1915 roku".

- Agnieszka Kacprzak - na realizację przedsięwzięcia: Drewniana architektura Podlasia, edukacyjny zestaw drewnianych klocków dla dzieci.

Jak informuje Zarząd Województwa Podlaskiego, podpisanie umów stypendialnych z twórcami nastąpi po 15 stycznia 2018.

Źródło: wrotapodlasia.pl

Zobacz również