Po Wielkanocy rusza kwalifikacja wojskowa 2023

17 kwietnia rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa w województwie podlaskim.

[fot. WCR Białystok/Facebook]

[fot. WCR Białystok/Facebook]

Terminy Kwalifikacji Wojskowej z terenu administracyjnego WCR Białystok: 

- Miasto Białystok 

17 kwietnia – 30 czerwca 2023 r. —> Klub Osiedlowy „Millenium" w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39D 

- Powiat Białostocki 

17 kwietnia – 12 czerwca 2023 r. —> Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A

- Powiat Moniecki 

17 kwietnia – 28 kwietnia 2023 r. —> Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15

- Powiat Sokólski 

29 maja – 19 czerwca 2023 r. —> Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Osoby zobowiązane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską powinny ze sobą zabrać: 
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- książeczkę wojskową, w przypadku jej posiadania;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zobacz również