Kursy dokształcające w ofercie Wydziału Filologicznego UwB

„Język ukraiński”, „Kurs kreatywnego pisania”, „Tłumaczenia literackie z języka angielskiego”, „Komunikacja medyczna z pacjentem w języku angielskim” – w ofercie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku pojawiły się kursy dokształcające. Rekrutacja na nie właśnie ruszyła.

Studenci UwB [fot. P. Duniewski]

Studenci UwB [fot. P. Duniewski]

Kursy dokształcające to propozycja dla osób pełnoletnich, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w konkretnych, wąskich zakresach. Jak mówią ich pomysłodawcy, to oferta „skrojona na miarę”. W przeciwieństwie do studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych kursy będą realizowane w stosunkowo krótkim czasie: obejmują od 15 do 60 godzin dydaktycznych. Będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze lub w soboty, w niewielkich grupach (15-20 osób). 

- Przygotowaliśmy je z myślą o osobach, które chcą szybko zdobyć lub udoskonalić konkretne umiejętności przydatne w pracy zawodowej lub po prostu rozwinąć pasje. Wszystkie kursy odpowiadają na wyzwania naszych czasów. Jednym z takich wyzwań jest komunikacja. W naszym kraju przybywa osób z zagranicy, które przyjeżdżają do nas na studia, do pracy, albo - jak w przypadku uchodźców z Ukrainy - szukają tu bezpieczeństwa. Często ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione z powodu barier językowych, stąd w naszej ofercie znalazły się kursy dotyczące języka ukraińskiego czy komunikacji medycznej w języku angielskim. Ale mamy też propozycje dla tych, którzy stawiają na rozwój osobistego potencjału, np. talentu pisarskiego albo umiejętności tłumaczeniowych – mówi prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UwB.

„Język ukraiński” - to kurs przede wszystkim dla osób, które nie znają tego języka, a chcą posługiwać się nim w stopniu podstawowym. Program zajęć obejmuje opanowanie systemów graficznych i fonetycznych języka ukraińskiego, a także naukę wybranych zagadnień leksykalnych. Omawiane też będą zagadnienia gramatyczne i składnia.  

W przypadku kursu „Tłumaczenia literackie z języka angielskiego” od uczestników wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego w piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kursanci zapoznają się ze wstępnymi wymaganiami, dotyczącymi przekładu literackiego, przygotują też własne przekłady pod okiem prowadzącego.

Kurs dokształcający „Komunikacja medyczna z pacjentem w języku angielskim” przygotowany został z myślą o osobach związanych z sektorem ochrony zdrowia, m.in. lekarzach, studentach i absolwentach kierunków medycznych. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1/B2.  

„Kurs kreatywnego pisania” – to propozycja dla wszystkich chętnych zainteresowanych własnym rozwojem w zakresie tworzenia tekstów dziennikarskich i krótkich tekstów literackich typu esej, czy opowiadanie. Przy wsparciu mentora uczestnicy będą mogli doskonalić swoje zdolności w konstruowaniu fabuły, kreowaniu postaci i innych elementów tekstu literackiego oraz dziennikarskiego.

Rekrutacja na kursy dokształcające potrwa do 10 kwietnia 2024 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Filologicznego

Zobacz również