Kurs języka dla tych, co nie znają polskiego. Na politechnice

Centrum Języka i Kultury Polskiej Polish Lab, działające przy Politechnice Białostockiej, zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego.

Źródło: Politechnika Białostocka

Źródło: Politechnika Białostocka

Kursy języka polskiego jako obcego to propozycja dla obcokrajowców pracujących i studiujących w Polsce, szczególnie w Białymstoku. 

Centrum Języka i Kultury Polskiej Polish Lab prowadzi zajęcia na kilku poziomach: zarówno dla początkujących, jak i zaawansowane, certyfikowane. 

- Lekcje dla osób początkujących (na poziomach A1, A1+ i A2) prowadzimy w małych grupach, stacjonarnie. Uczymy, jak poradzić sobie w codziennych sytuacjach, w sklepie czy komunikacji miejskiej, ćwiczymy czytanie i pisanie prostych wiadomości. Językiem wykładowym jest język polski, ale polecenia są tłumaczone na język angielski, ukraiński lub rosyjski, jeżeli jest to konieczne - mówi Alina Jabłońska Domurat z Centrum Języka i Kultury Polskiej Polish Lab.

Kursy na poziomie średniozaawansowanym B1 będą odbywały się online. Zajęcia przygotowują do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, obejmują więc rozwijanie wszystkich sprawności językowych testowanych podczas egzaminu: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność? gramatyczną, wypowiedz? pisemną, mówienie. 

Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, którzy są jednocześnie egzaminatorami państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. Jak podkreślają nauczyciele, z kursów najczęściej korzystają cudzoziemcy studiujący lub pracujący w województwie podlaskim, chcący zdać egzamin certyfikatowy, żeby poświadczyć znajomość języka przy staraniu się o polskie obywatelstwo.

- Taki dokument przydaje się także Polakom przebywającym stale poza granicami kraju, dla których znajomość języka polskiego jest atutem na światowym rynku pracy - zaznacza Dorota Szuper-Jakubiuk z Centrum Języka i Kultury Polskiej Polish Lab. 

Kursy obejmują 30 lub 50 godzin lekcyjnych i ruszają w marcu. Rekrutacja na trwa do końca lutego. Obowiązują zapisy telefoniczne i mailowe. Szczegółowe informacje na stronie 

Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej

.

Zobacz również