Kulturalny Słoneczny Stok

Na białostockim osiedlu Słoneczny Stok powstanie dom kultury. Miasto Białystok właśnie ogłosiło konkurs ofert. Na to zadanie w 2019 r. prezydent przeznaczył 400 tys. zł.

/BIA24/

/BIA24/

Nowy konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczy "Domu kultury na osiedlu Słoneczny Stok". Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku. Trzyletni budżet konkursu to 1,2 mln zł.

- Naszym celem jest poszerzenie oferty kulturalnej na białostockich osiedlach, wsparcie działań służących integracji mieszkańców i edukacji kulturalnej - powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. - Na oferty czekamy do 14 grudnia.

Zwycięzca konkursu zajmie się prowadzeniem działań, które będą stanowiły całoroczną ofertę kulturalną, będzie to uzupełnienie propozycji miejskich instytucji kultury. Zadanie będzie realizowane na osiedlu Słoneczny Stok. Z tej oferty będą mogli skorzystać białostoczanie w różnym wieku. Mają to być m.in. cykliczne zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, koła zainteresowań realizowane.

Ofertę należy sporządzić i złożyć przez platformę www.witkac.pl. Następnie trzeba ją wydrukować, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205.

Zobacz również