Kultura z rządowym wsparciem

Ponad 4 mln zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury otrzymało sześć jednostek podległych samorządowi województwa podlaskiego: Teatr Dramatyczny, Opera i Filharmonia Podlaska (OiFP), Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Podlaskie, Podlaski Instytut Kultury (PIK) i Książnica Podlaska.

Spotkanie w Teatrze Dramatycznym /fot. A. Augustynowicz UMWP/

Spotkanie w Teatrze Dramatycznym /fot. A. Augustynowicz UMWP/

Informacje na temat dofinansowanych projektów przekazali dyrektorzy instytucji kultury podległych samorządowi województwa. W spotkaniu zorganizowanym w Teatrze Dramatycznym wziął również udział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

- Staramy się racjonalnie prowadzić politykę finansową, a to oznacza, że chcemy dobrze współdziałać z rządem, tak żeby tych środków zewnętrznych pozyskiwać jak najwięcej - mówił Artur Kosicki. - Naszym priorytetem jest to, aby jak najwięcej projektów, jak najwięcej inwestycji współfinansować ze środków zewnętrznych.

Łączna wartość dofinansowania to 4 066 700 zł. Podlaski Instytut Kultury otrzyma z tej puli 468 tys. zł. Te pieniądze pomogą w remoncie głównej siedziby PIK - zabytkowej kamienicy przy ul. J. Kilińskiego. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu ministerstwa, PIK zrealizuje też projekt "Blisko Chopina". 

- Będzie to organizacja koncertów chopinowskich w małych miejscowościach, z utrudnionym dostępem do kultury - wyjaśniała Karolina Szymańska-Skowronek, kierownik Działu Projektów PIK.

Ministerialna dotacja pomoże też w organizacji kilku zaplanowanych przedsięwzięć, takich jak "Podlaskie sploty" i "Bardzo młoda kultura w województwie podlaskim", a także przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla nauczycieli "ART Spodki: przestrzeń - ludzie - inspiracje".

Teatr Dramatyczny otrzymał dofinansowanie do sześciu inicjatyw na łączną kwotę 845 250 tys. zł. Z tych pieniędzy teatr zakupi nowy sprzęt oświetleniowy i multimedialny, będzie kontynuowana digitalizacja materiałów dokumentujących ponad 600 spektakli, które od 1944 roku były wystawiane na białostockiej scenie.

Powstaną też spektakle - m.in. przedstawienie skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu "Cicho .. sza" i przedstawienie w ramach programu "Niepodległa". - To będzie spektakl odnoszący się do idei niepodległości artystów - mówił Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego. - Przedstawienie zrealizujemy z podopiecznymi domów dziecka, aktorami, a także z młodzieżą licealną i seniorami.

Teatr otrzymał też dofinansowanie na czwartą edycję swego sztandarowego projektu - festiwal "Kierunek Wschód", a także na kontynuację projektu edukacyjnego dla nauczycieli "Teatr! Lubię to!"

Opera i Filharmonia Podlaska - łączna wartość dofinansowania to 178 tys. Dyrektor OiFP Ewa Iżykowska-Lipińska poinformowała że instytucja otrzymała dofinansowanie działań związanych z przeniesieniem sali koncertowej z ul. Podleśnej na ul. Odeską. 

- Wnioskowaliśmy o dofinansowanie poprawy akustyki sali koncertowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Ta akustyka nigdy nie została dokończona i jest to ogromnym problemem dla orkiestry, która koncertuje poza siedziba instytucji - podkreślała dyrektor OiFP.

Kolejnym projektem realizowanym przez OiFP będą warsztaty edukacyjne "Tańcem dookoła świata". To przedsięwzięcie skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-IV z miejscowości, w których jest utrudniony dostępem do kultury.

Projekty archeologiczne z ministerialnym dofinansowaniem zrealizuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Na ten cel instytucja otrzymała 80 tys. zł. W tym roku będzie też kontynuowany projekt "Sztuka bez granic". Jest on realizowany we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. św. Jana Pawła II w Grodnie, Zespołem Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

- Są to zajęcia edukacyjne zakładające poznanie regionu przez uczniów polskiej szkoły w Grodnie i integrację wszystkich uczestników - mówił Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Ponad 58 tys. zł na Dyskusyjne Kluby Książki otrzymała Książnica Podlaska. Instytucja uczestniczy w programie Dyskusyjne Kluby Książki od 2007 r. W Podlaskiem początkowo było 26 takich klubów książki skupionych przy bibliotekach publicznych. Z roku na rok ich przybywa. Jak informowała Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy, w 2019 r. było ich 50.

Największe dofinansowanie otrzymało Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Rządowa dotacja pomoże tu kontynuować budowę centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym. Muzeum na ten cel otrzymało 2,4 mln zł (w podziale na dwuletni system finansowania 2020 r. - 1 mln i 2021 r. - 1,4 mln zł). 

- Będzie to chyba największy magazyn w Polsce, magazyn wzorcowy - informowała Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora muzeum.

Muzeum otrzymało również dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł na "XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego".

Źródło: UMWP

Zobacz również