Ku pamięci Armii Krajowej

Był to największy ruch oporu w Europie. Jednoczył polskie społeczeństwo w celu odzyskania upragnionej wolności. Dziś (14.02), złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy białostockich miejscach pamięci, władze województwa, przedstawiciele „Solidarności” i Instytutu Pamięci Narodowej uczcili 81. rocznicę powstania Armii Krajowej.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Obchody rozpoczęło złożenie kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego oraz przy tablicy umieszczonej na budynku kina Ton na Rynku Kościuszki.

- Armia Krajowa wykazała bohaterstwo i duże zaangażowanie w działania zbrojne. Wsławiła się wieloma akcjami, które przyczyniły się m.in. do tego, że alianci wygrali II wojnę światową. Warto jednak podkreślić, że ci ludzie walczyli o wolną i niepodległą Polskę również w czasach powojennych. Cieszę się, że pamięć o tych czynach jest kultywowana, zwłaszcza wśród mieszkańców województwa podlaskiego - podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Armia Krajowa została przekształcona 14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, będąc następczynią Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.

- Ta dzisiejsza data pokazuje, jak ważne znaczenia miała Armia Krajowe dla Polski, dla narodu, który walczył od roku 1939 nieprzerwanie o niepodległość. Tego dnia nic nowego nie powstało, tego dnia uznano, że Armia Krajowa jest elementem składowym Polskich Sił Zbrojnych, nierozerwalną częścią Wojska Polskiego = wyjaśniał dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marek Jedynak.

Podporządkowały się jej inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Dzięki temu szeregi polskiego ruchu oporu zyskały na liczebności, a jego działania nabrały mocy i intensywności. Skupiła się tu niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również