Kto pokieruje RDLP w Białymstoku? Jest nowy szef 

Tadeusz Wilczyński pokieruje Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Został pełniącym obowiązki dyrektora. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku [fot. Anna Dycha/Bia24]

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku [fot. Anna Dycha/Bia24]

Tadeusz Wilczyński pracował w Nadleśnictwie Suwałki jako inżynier nadzoru. Do jego zadań należało „sprawowanie kontroli instytucjonalnej leśnictw i komórek organizacyjnych nadleśnictwa”. Wcześniej Wilczyński pracował w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

Tadeusz Wilczyński jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył także podyplomowe studia menadżerskie na tej uczelni. Leśnik z długoletnim doświadczeniem, w Lasach Państwowych pracuje od 45 lat.

Karierę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Waliły. Dalej kontynuował pracę w Nadleśnictwie Giżycko. Następnie pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Suwałki, od 1998 roku był nadleśniczym w Nadleśnictwie Głęboki Bród. W 2016 roku został odwołany i zaczął pełnić funkcję inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Suwałki, gdzie sprawował nadzór nad działaniami gospodarczymi w leśnictwach.

Z jego inicjatywy w 2013 r. z sukcesem został wdrożony program odbudowy populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej. Koneser muzyki jazzowej. Organizował cieszące się dużą popularnością festiwale jazzowe w leśniczówce Buduk w Puszczy Augustowskiej.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss mianował go na p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W Lasach Państwowych trwają zmiany. Jak informowaliśmy, w piątek (26.01) z funkcją dyrektora RDLP w Białymstoku pożegnał się Andrzej Nowak. Stanowisko to zajmował od 2016 roku. 

Dyrektor generalny Lasów Państwowych podjął także decyzje o zmianach na innych stanowiskach kierowniczych. Odwołał dyrektorów regionalnych m.in. w Olsztynie, Krakowie, Łodzi, Radomiu, Warszawie czy Wrocławiu.

Zobacz również