Kto do nagrody Kazaneckiego?

Urząd Miejski w Białymstoku rozpoczął nabór wniosków do 29. edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego - za najlepszą książkę 2019 roku.

W tym roku zmieniły się nieco kryteria przyznania nagrody. Otrzymać ją mogą, za

dokonania w dziedzinie literatury, żyjący twórcy w dwóch kategoriach:

-za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich - autorzy, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz ci, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;

- za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej, koniecznie w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów. Wnioski mogą składać członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci nagrody literackiej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną a także osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku") należy dostarczyć do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok, do 31 grudnia 2019 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Do wniosku należy dołączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki, które nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zobacz również