"Kryminalne zagadki Kampusu UwB" wyjdą na jaw

Projekt Uniwersytetu w Białymstoku zajął III miejsce w ministerialnym programie Ścieżki Kopernika 2.0. "Kryminalne zagadki Kampusu UwB" uzyskały ponad 220 tys. zł. dotacji, która pozwoli uczelni na zorganizowanie ciekawych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: UwB

Źródło: UwB

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu projektu "Kryminalne zagadki Kampusu UwB" Uniwersytetu w Białymstoku młodzież uczestnicząca w projekcie będzie rozwiązywała kryminalne zagadki, w biologicznych i chemicznych laboratoriach. Tego typu zajęcia to nie nowum w wykonaniu Uniwersytetu, gdyż uczelnia od kilku lat organizuje edukacyjne zabawy oparte na wyjaśnianiu przyczyn symulowanych zbrodni w kampusie podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Cieszy się to zawsze dużym zainteresowaniem.

- Chcemy przekazywać uczniom wiedzę w niekonwencjonalnej formie, rozbudzać ich kreatywność, ciekawość, chęć pogłębiania wiedzy - mówi dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku, pełnomocnik rektora ds. projektów rozwojowych. - Prowadząc samodzielne badania będą też rozwijać takie umiejętności, jak krytyczne myślenie, sprawne posługiwanie się informacją czy analiza tekstu.

Spośród blisko 100 złożonych projektów, dofinansowanych będzie 30. Projekt UwB uzyskał bardzo wysokie, III miejsce w rankingu. Uniwersyteckie zajęcia będą miały naukowy charakter. Przygotują je i przeprowadzą m. in. biolodzy, chemicy i prawnicy. Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu 2017 roku i potrwa 2 lata. Udział w dwóch turach zajęć weźmie w sumie 144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza rekrutacja ruszy we wrześniu bieżącego roku.

Więcej informacji o programie Ścieżki Kopernika 2.0, można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zobacz również