Kryminalistyka - nowy kierunek studiów II stopnia w ofercie Wydziału Prawa UwB

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii, przygotował nową propozycję w ofercie studiów stacjonarnych II stopnia. To interdyscyplinarny kierunek - kryminalistyka.

Daktyloskopia  [fot. UwB]

Daktyloskopia [fot. UwB]

Jego program skupia się na przygotowaniu studentów do prowadzenia różnorodnych czynności analitycznych, wykrywczych, operacyjnych lub dochodzeniowych, ale także profilaktycznych. Studenci poznają zaawansowane metody i nowoczesne techniki kryminalistyczne, a także najnowsze osiągnięcia nauk prawnych, biologicznych i chemicznych. Na liście oferowanych przedmiotów znajdują się przedmioty unikalne i autorskie, takie jak np.: entomologia sądowa, genetyka sądowa, identyfikacja i zastosowanie konopi, identyfikacja ofiar katastrof, informatyka sądowa, metodyka pracy zespołów archiwum x, oględziny miejsca zdarzenia, techniki molekularne w kryminalistyce, czy toksykologia sądowa. 

Pomysłodawcy nowego kierunku liczą, że - podobnie jak realizowana na UwB od kilku lat kryminologia - spotka się on z dużym zainteresowaniem kandydatów. 

- Oferowana przez nas kryminalistyka odpowiada na rosnące zainteresowanie studentów obszarem walki z przestępczością: daje im możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Program opracowaliśmy we współpracy między Wydziałem Prawa, Biologii i Chemii, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić studentom kompleksową wiedzę i umiejętności, wykorzystując potencjał naukowy oraz infrastrukturę laboratoryjną naszej uczelni. W Polsce brakuje tego typu interdyscyplinarnych studiów. Nasi absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych sektorach, m.in. w organach ścigania, służbach specjalnych, laboratoriach kryminalistycznych, ale też firmach ochrony, kancelariach prawnych czy mediach – mówi dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.

W programie studiów duży nacisk został położony na zajęcia praktyczne, realizowane m.in. w pracowniach biologicznych i chemicznych. 

- Podczas zajęć na Wydziale Biologii studenci zdobędą m.in. umiejętności izolacji DNA ze śladów biologicznych z domniemanego miejsca przestępstwa oraz identyfikacji osób przez sporządzenie ich profili genetycznych na podstawie analiz DNA. W czasie zajęć laboratoryjnych z entomologii sądowej nauczą się rozpoznawać gatunki i stadia rozwojowe owadów przydatne do ustalenia czasu zgonu, a na toksykologii sądowej – poznają sposoby diagnozowania zatruć, w tym zatruć śmiertelnych oraz zasady pobierania, przechowywania i zabezpieczania materiału biologicznego do badań toksykologiczno-sądowych – zapowiada prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii, dr hab. Anetta Borkowska, prof. UwB. 

- W laboratoriach Wydziału Chemii studenci będą wykonywać podstawowe czynności procesowo-kryminalistyczne, mające na celu wykrycie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych umożliwiających identyfikację sprawców przestępstwa. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami chemicznymi stosowanymi w wybranych dziedzinach kryminalistyki, sposobem przygotowania próbek oraz przeprowadzenia badań wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji – dodaje prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Chemii, dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB. 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ma w swojej ofercie także 4 inne kierunki studiów. To prawo (jednolite studia magisterskie), a także administracja, kierunek bezpieczeństwo i prawo oraz kryminologia (wszystkie zarówno na studiach I, jak i II stopnia).  

Zobacz również