Królowa nauk może być praktyczna. Projekt edukacyjny

Praktyczne zastosowania matematyki m. in. w sztuce, w budownictwie, w badaniach statystycznych - uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 uczestniczą w projekcie "Dzięki matematyce odkrywamy świat".

Zajęcia w ramach projektu

Zajęcia w ramach projektu

Poprzez zajęcia inne niż lekcje, uczniowie klas IV - VI pogłębiają swoją wiedzę matematyczną o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową, np. twierdzenie Talesa, jednokładność, figury foremne. - To praca zespołowa, dzięki której dzieci nabywają także

tzw. umiejętności miękkie, czyli pracę metodą projektu, poznają zasady dobrej organizacji pracy,współpracy oraz tolerancji wobec innych - mówi Mirosława Pypczyńska, matematyczka i organizatorka zajęć. - Zaletą udziału w projekcie jest również możliwość

wykonywania doświadczeń, tworzenie sytuacji, w których dzieci angażują się w to, co robią i dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników, a także zastosowanie nabytej wiedzy w życiu codziennym.

/fot.SSP11/

/fot.SSP11/

Również rodzice aktywnie uczestniczą w edukacji dzieci - pomagają wykonać pomiary obliczenia, dokumentację zdjęciową.

Uczniowie pracują w 4-5 osobowych zespołach, a każdy z nich realizuje trzy różne tematy. Wszystkie wymagają przeprowadzenia pomiarów, wykonywania złożonych obliczeń. I to właśnie praca grupowa sprawia dzieciom największą przyjemność.

- Projekt jest ciekawy, ponieważ biorąc w nim udział można odkrywać różne rzeczy. Czasami pracy było dużo, np. przy plakatach albo broszurach, ale dzięki temu dużo się nauczyliśmy. Chciałabym by było więcej takich projektów - mówi Magdalena Kownacka z klasy IV.

A jej koleżanka Natalia Zaremba z klasy V dodaje:

- Dzięki pracy w grupach uczniowie mogą się lepiej poznać i ze sobą zintegrować. Z tego, co widzę dobrze się dogadujemy. Fajnie jest spotkać się z koleżankami i pomyśleć nad zadaniami. To nauczyło nas współpracy.

Zdaniem Tadeusza Kamińskiego, czwartoklasisty, zadania - choć nie łatwe, były bardzo pouczające:

- Projekt pokazuje, co obejmuje matematyka, choć były tam zadania, których nigdy nie robiliśmy. Sprawiło nam to dużo radości i pozwoliło poznać ten przedmiot od innej strony.

/fot. SSP11/

/fot. SSP11/

Młodzież przedstawi efekty swoich prac podczas "Gali Młodego Odkrywcy", która będzie miała formułę konkursu. To wtedy zostanie wyłoniona najlepsza prezentacja każdego tematu, a autorzy wyróżnionych prac - nagrodzeni. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję do zaprezentowania, zdobytej wiedzy podczas szkolnej "Wszechnicy", prowadząc zajęcia dla swoich młodszych koleżanek i kolegów.

Projekt "Dzięki matematyce odkrywamy świat" finansowany jest przez Fundację mBank-u.

Zobacz również