Koordynowana opieka nad pacjentami onkologicznymi. BCO podsumowuje pilotaż

1 grudnia mija rok od rozpoczęcia realizacji w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO) pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Pilotaż to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej, który w województwie podlaskim potrwa do końca przyszłego roku. Realizują go cztery województwa: podlaskie, pomorskie, dolnośląskie i świętokrzyskie.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Z końcem listopada br. do pilotażu onkologicznego w województwie podlaskim włączono 955 osób, w tym blisko 750 pacjentów zakwalifikowało BCO. Największą grupę stanowią pacjentki z rakiem piersi - 466 i pacjenci z rakiem jelita grubego - 245. Następnie kolejno mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego - 115, pacjenci z rakiem płuca i jajnika - po 65 osób. Należy pamiętać, że dwa szpitale włączone do pilotażu zostały szpitalami COVID-owymi, w związku z czym liczba pacjentów przyjmowana w obu jednostkach była minimalna.

- Niewątpliwą korzyścią pilotażu jest to, że usystematyzował i skoordynował opiekę nad pacjentem onkologicznym w naszej jednostce. Koordynatorki leczenia onkologicznego wspierają pacjenta od momentu uzyskania przez niego wyniku histopatologicznego. Prowadzą go "za rękę" i pomagają w umawianiu wizyt oraz kontakcie z lekarzem. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację - mówi Monika Mróz, rzeczniczka Białostockiego Centrum Onkologii.

Drugim ważnym elementem pilotażu jest Call Center BCO, które nie tylko rejestruje pacjentów na wizyty i badania, udziela niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, a także informuje o możliwościach leczenia onkologicznego w województwie podlaskim. Numer infolinii to 85 6646 888.

W naszym regionie, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu).

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał również ośrodki współpracujące:

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Szpital I poziomu);

- Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Szpital I

poziomu);

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I

poziomu).

Zobacz również