Konsultacje na temat przebiegu ścieżki rowerowej Białowieża-Hajnówka

Do 2 stycznia 2022 r. można zgłaszać propozycje przebiegu ścieżki rowerowej na trasie Białowieża-Hajnówka, natomiast 12 stycznia odbędzie się spotkanie otwierające konsultacje społeczne na ten temat tej trasy.

[fot. UMWP]

[fot. UMWP]

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, koncepcja ścieżki ma łączyć ze sobą trzy idee: rozwój potencjału turystycznego regionu, poprawę bezpieczeństwa i poszanowanie wartości przyrodniczych. Przyjęte rozwiązanie ma poprawić atrakcyjność turystyczną regionu i jakość życia jego mieszkańców, a w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na unikatową przyrodę Puszczy Białowieskiej.

Konsultacje będą procesem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo ważne jest, aby poza instytucjami samorządowymi i publicznymi, włączyli się również mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe. Odbędą w dwóch etapach. Pierwszy to spotkanie otwierające, które z racji na sytuację pandemiczną zostanie zorganizowane w formule online 12 stycznia 2022r. w godz. 17.00-20.00. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną różne proponowane warianty przebiegu ścieżki i możliwości techniczne rozwiązań.

Drugi etap to spotkania warsztatowe, które zorganizowane będą w Hajnówce i Białowieży, tym samym umożliwiając udział jak najszerszemu gronu mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.

Nad konsultacjami będzie czuwać  specjalnie w tym celu powołany zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich), Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, w połowie 2022 roku podejmie decyzję o przebiegu trasy.

Organizatorzy konsultacji zapraszają chętnych do zgłaszania propozycji przebiegu ścieżki rowerowej wraz z szerokim i merytorycznym uzasadnieniem. Propozycje wariantów przebiegu można zgłaszać do 2 stycznia 2022 r. na adres kontakt@sciezkabialowieska.pl

Zobacz również