Konkursy pomogą w aktywizacji młodych i starszych. Do rozdania ponad 3 mln złotych

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 r. na konkursy w ramach "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo". Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

fot. pixabay

fot. pixabay

Nowe projekty, jakie powstaną dzięki konkursom w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji", staną się cennym wsparciem w codziennej walce z wykluczeniem społecznym. Cztery ruszające konkursy skierowane są do jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszy z konkursów to "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej". Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

Konkurs "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno -zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" ma na celu wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

Z kolei konkurs "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

W ramach ostatniego, czwartego konkurs - "Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej" - zaplanowano pięć konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz również