Konkurs "Zabytek Zadbany 2022". Do końca stycznia można zgłaszać obiekty

Ruszył nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, skierowanego do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie, wyróżnienie w 2021 roku [fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa]

Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie, wyróżnienie w 2021 roku [fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa]

Celem konkursu "Zabytek Zadbany" jest m.in. promocja właściwej opieki nad zabytkami. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, o miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane w celu utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę.

Zgłoszenia do konkursu można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyska tytuł laureata, trzy pozostałe – wyróżnienia. W kategorii specjalnej jury wskaże jeden lub dwa (ex aequo) obiekty, które otrzymają tytuł laureata (bez wyróżnień).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W ubiegłorocznej edycji konkursu z woj. podlaskiego wyróżnienie otrzymał Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie.

"Jury przyznało wyróżnienie właścicielce domu – Marii Markiewicz za prace konserwatorskie drewnianego budynku mieszkalnego przeprowadzone z zastosowaniem tradycyjnych technik budowlanych, poprzedzone wykonaniem niezbędnych ekspertyz. Przeprowadzone procesy pozwoliły zachować materiał i formy typowe dla historycznego budownictwa regionu" - czytamy na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Z kamerą Bia24 odwiedziliśmy wyróżniony w konkursie dom. Zobacz film:

Zobacz również