Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Życzy sobie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Dyrektorem jest tu od 30 lat Andrzej Lechowski. Pięć lat temu minister kultury (w rządzie koalicji PO-PSL) zgodził się przedłużyć jego kadencję bez konkursu, teraz uznał, że konkurs jest wskazany.

Siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku /fot. UMWP/

Siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku /fot. UMWP/

Pięcioletnia kadencja dotychczasowego dyrektora Andrzeja Lechowskiego skończyła się 31 grudnia 2019 r. Od jutra, 15 stycznia 2020 roku do 20 lutego chętni mogą składać swoje oferty objęcia tego stanowiska. Zarząd Województwa Podlaskiego dziś podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu. 

Zgodnie z zapisami tej uchwały kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego są następujące:

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne)

- co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy

- minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

- stan zdrowia pozwalający na prace na stanowisku kierowniczym

A także

- wiedza na temat działalności statutowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

- umiejętności organizatorsko-menadżerskie

- znajomość przepisów prawa dotyczących instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Do przeprowadzenia konkursu zarząd powoła specjalną komisję konkursową. Objęcie stanowiska dyrektora nastąpi na okres trzech lat, nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 roku. 

Muzeum Podlaskie jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim. W skład muzeum wchodzi siedem placówek: białostocki Ratusz, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz Muzeum Historyczne. 

Od początku tego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem współprowadzącym Muzeum Podlaskie w Białymstoku razem z Zarządem Województwa Podlaskiego. Zodnie z tą umową z kasy ministerstwa trafiała na działalność placówki przynajmniej 1 mln zł dotacji rocznie, a z budżetu województwa musi być to przynajmniej 7 mln zł.

Zobacz również