Konkurs na najlepiej zachowany wiejski zabytek. Można zgłaszać swoje typy

Od 2005 roku między na terenie Województwa Podlaskiego odbywa się Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Mieszkańcy woj. podlaskiego już od trzynastu lat zgłaszają do konkursu swoje piękne wiejskie budynki.

fot. Wrota Podlasia

fot. Wrota Podlasia

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego ma na celu ochronę tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego oraz zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan. Im więcej budynków zachowuje swój oryginalny, regionalny charakter, tym mocniej kształtuje się w mieszkańcach województwa poczucie tożsamości regionalnej.

Każdego roku grupa pasjonatów architektury drewnianej i etnografów odbywa podróż po zakątkach Województwa Podlaskiego, w celu dokumentowania i oceny wiekowych, drewnianych budynków, stanowiących zapominany już obraz dziedzictwa architektonicznego i kulturowego naszego regionu. Najlepiej zachowane drewniane budynki można zgłaszać do 18 maja b.r. Wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów potrwa do 15 lipca, a ocena budynków przez jury do końca sierpnia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2018 r.

W skład jury wchodzą specjaliści w dziedzinie architektury drewnianej, konserwacji zabytków oraz etnografii z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w tym Delegatur w Łomży i Suwałkach. 

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim odbywa się od 2005 roku. Organizatorami jedynego takiego konkursu w Polsce są Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków i portal Wrota Podlasia. W ostatnim roku, konkurs został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zobacz również