Konkurs dla wolontariuszy

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 27. białostockiego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – uczniów działających na rzecz mieszkańców Białegostoku – mogą proponować między innymi dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Termin upływa 14 lutego.

Centrum Białegostoku [fot. archiwum BIA24]

Centrum Białegostoku [fot. archiwum BIA24]

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXVII samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXVIII. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz 11 grupowych.

– Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Jak informuje Departament Komunikacji Społecznej, kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, patronów honorowych i laureata poprzedniej edycji, dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się stacjonarnie lub online (10 i 11 marca). Na tej podstawie wybierze ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 podstawówek) i ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych). Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia otrzymają też wolontariusze z kategorii grupowej.

Kandydatów można zgłaszać do 14 lutego:

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy urzędu,
- pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 3, 15-879 Białystok.

Karty uczestnictwa indywidualnego lub grupowego znajduje się na stronie Centrum Aktywności Społecznej. Zgłoszeń mogą dokonywać dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Zobacz również