Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”

Ma promować i wspierać działania podejmowane na rzecz rozwoju kobiet. Konkurs skierowany jest do podlaskich samorządów.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Celem konkursu jest promowanie, wyróżnienie i docenienie samorządów, które podejmują konkretne kroki w kierunku aktywizacji kobiet w działaniach lokalnych oraz tworzenia warunków sprzyjających ich rozwojowi.

Do konkursu można zgłosić się za pomocą formularza konkursowego do 20 lutego br. Laureatów wyłoni zarząd województwa przy konsultacji z kapitułą konkursową. Szczegóły na stronie: podlaskie.eu

Podlaska Rada Kobiet, działająca przy marszałku województwa, została powołana w 2023 r. Jest organem opiniująco-doradczym i konsultacyjnym. Do jej zadań należy wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności obywatelskiej. Tworzy ją 17 kobiet z Podlaskiego. To przedstawicielki m.in.: biznesu, nauki, kultury, samorządu i medycyny.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również