Konferencja. Problemy parków krajobrazowych

Wycinka drzew bez wymaganych uzgodnień czy presja budowlana na atrakcyjnych przyrodniczo terenach. To tylko niektóre z problemów, jakie omawiali na konferencji w Łomży przedstawiciele trzech parków krajobrazowych z terenu województwa podlaskiego.

Jednym z problemów jest duża presja budowlana w miejscach, gdzie należy chronić krajobraz [fot. UMWP]

Jednym z problemów jest duża presja budowlana w miejscach, gdzie należy chronić krajobraz [fot. UMWP]

Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Departament Ochrony Środowiska UMWP zgromadziła przedstawicieli trzech jednostek: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz pełniącego rolę gospodarza Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Jednym z głównych tematów łomżyńskiej konferencji była kwestia wycinek  drzew planowanych czy dokonywanych w związku inwestycjami w trzech największych ośrodkach miejskich regionu - Białymstoku, Łomży i Suwałkach. W gestii marszałka województwa jest m. in. opiniowanie tego rodzaju przedsięwzięć.

- Bardzo dużo jest tego rodzaju spraw w aglomeracji białostockiej, która się rozbudowuje i w której jest tak wiele inwestycji drogowych. Często są naprawdę  skomplikowane - mówiła Joanna Kurzawa, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Ten problem znany jest także w Łomży i Suwałkach, ale tam specyfika pracy Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi koncentruje się także na ochronie krajobrazowych i przyrodniczych walorów linii brzegowej jezior czy doliny Narwi.

- Mamy 26 jezior, wiadomo, jak to są atrakcyjne tereny, aby budować, a musimy zadbać, aby krajobraz i wody chronić dla wszystkich - stwierdziła Teresa Świerubska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jej oceny dotyczące "presji" ze strony prywatnych inwestorów potwierdza także Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Współorganizatorzy tegorocznej konferencji podlaskich parków krajobrazowych [fot. UMWP]

- Parki krajobrazowe są ważnym instrumentem wypełniania roli strażnika środowiska. Strzegą i egzekwują przepisy dotyczące ładu przyrodniczego, ogólnopolskie i stanowione przez nasz sejmik. Drugie ich ważne zadanie to edukowanie mieszkańców i gości, którzy odwiedzają nasze wspaniałe strony - mówi wicemarszałek Marek Olbryś. Parki krajobrazowe podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego.

- To zawsze jest okazja do wymiany doświadczeń. Każdy z naszych trzech parków ma przecież swoją specyfikę - podkreśla Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.

[tekst na podst. podlaskie.eu]

Zobacz również