Kolejnych 116 przedsiębiorców otrzyma unijne wsparcie. To poprawi sytuację ich firmy w związku z COVID - 19

Czwarta i zarazem ostatnia lista 116 pozytywnie ocenionych wniosków od przedsiębiorców o dotację w konkursie unijnym - została opublikowana we wtorek (29.06). Łącznie 1041 firm otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na kapitał obrotowy.

fot. pixabay

fot. pixabay

Na czwartej liście znalazło się 116 firm, a ich dofinansowanie wyniesie 3,6 mln złotych.

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. Mogły uzyskać jednorazową dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19. 

W pierwszej kolejności oceniane były wnioski od tych firm, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. W marcu opublikowano pierwszą listę projektów, które spełniły kryteria konkursowe. Znalazło się na niej 325 firm z dofinansowaniem na 8,8 mln zł. W kwietniu została opublikowana druga lista, a na niej 400 wniosków, których dofinansowanie sięgnęło 12,2 mln zł. W maju pojawiła się trzecia lista, a na niej kolejnych 200 firm z dotacjami na 6,8 mln zł.

- Obiecaliśmy, że dołożymy starań, aby pomóc podlaskim firmom przetrwać pandemię i złagodzić jej negatywne skutki gospodarcze. Słowa dotrzymaliśmy. Wszelkie dodatkowe środki kierowaliśmy właśnie do podlaskich przedsiębiorstw. Dzięki temu udało się uratować 11 tys. firm., prawie 19 tys. miejsc pracy - podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Dotacje dla firm w ramach tego konkursu wyniosą łącznie ponad 31 mln zł. Skorzysta z nich 1041 przedsiębiorstw.

źródło: Wrota Podlasia

Zobacz również