Kolejni mieszkańcy Podlaskiego rozpoczęli służbę w WOT

Bramy koszar przekroczyło ponad 80 kandydatów do służby w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jest to trzecie i do tej pory największe powołanie w tym roku.

[fot. DWOT]

[fot. DWOT]

Szkolenie podstawowe potrwa do 28 maja. W jego trakcie ochotnicy będą uczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkami MSBS GROT, poruszania się w terenie, prowadzenia marszu ubezpieczonego, opanują także podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę radiostacji, przejdą również szkolenie saperskie.

Ostatnim etapem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 28 maja 2022 roku.

Dla nowo powołanych do służby jest to początek drogi, gdyż cały pierwszy cykl szkolenia w WOT trwa 3 lata i jest podzielony na etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. W tym czasie żołnierze szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych (minimum 2 dni w miesiącu) i zintegrowanych (14 dni -raz w roku).

W 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 2 000 żołnierzy.

Jak zostać terytorialsem?

Skorzystaj z pomocy rekrutera z Twojego powiatu. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.
Możesz też złożyć wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach) lub poprzez platformę internetową ePUAP. Wymagania wobec kandydatów do terytorialnej służby wojskowej:

- polskie obywatelstwo,
- pełnoletność,
- niekaralność,
- dobry stan psychofizyczny,
- niepełnienie innej formy służby wojskowej.

Kolejne terminy szkoleń kandydatów do służby:

- osoby bez złożonej przysięgi wojskowej: 01-16.07; 02-17.09; 18.11-03.12; 17-18.12 +
14 dni w ferie zimowe w 2023;
- żołnierze rezerwy: 09-16.07; 10-17.09; 26.11-03.12; 17-18.12 + 6 dni w ferie zimowe w
2023.

Zobacz również