Klastrowicze szkolą klastrowiczów

Klaster Obróbki Metali organizuje w marcu cykl bezpłatnych szkoleń z dziedziny Przemysłu 4.0 dla swoich członków. Przedstawiciele firm członkowskich, zaawansowani w działaniach automatyzacyjnych i robotyzacyjnych, podzielą się swoimi doświadczeniami i zapoznają kolegów z już funkcjonującymi w ich firmach nowoczesnymi rozwiązaniami.

fot. KOM

fot. KOM

Najważniejsze tematy szkoleń, które poprowadzą w marcu specjaliści firm: Neotech, Alnea, White Hill, D-Tech, Aksony, to m.in.: robotyzacja procesów przemysłowych, rozwiązania sprzętowe i informatyczne stosowane w urządzeniach, cyfryzacja procesów produkcyjnych, kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, analiza danych z systemów produkcyjnych, metodologia zarządzania projektami za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych, planowanie i realizacja inwestycji w zrobotyzowane stanowiska produkcyjne itp.

- Firmy klastra są na tyle zaawansowane technologicznie i otwarte, że gotowe są dzielić się wiedzą, doświadczeniem i gotowymi rozwiązaniami w ramach klastra - mówi Urszula Wdziękońska, odpowiedzialna za realizację cyklu szkoleń. - W takim działaniu zawiera się istota klasteringu i idea współpracy w klastrze.

Także, odbywające się cyklicznie, spotkania Grupy Zaawansowanej Współpracy ds. Technologii będą poświęcone prezentacji już istniejących w firmach KOM rozwiązań z zakresu Przemysłu Przyszłości. Pierwsze, dedykowane tej tematyce, z udziałem Andrzeja Soldatego, twórcy inicjatywy na rzecz polskiego Przemysłu 4.0, odbyło się piątek, 15 marca.

Szkolenia są częścią, realizowanego przez klaster we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, projektu p.n. "Opracowanie koncepcji Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości o strukturze rozproszonej opartego o klaster w modelu platformowym oraz testy funkcjonowania opracowanej koncepcji z wykorzystaniem istniejących zasobów". Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w regionie poprzez wsparcie ich transformacji cyfrowej.

- Unikatowość projektu polega na zaangażowaniu wielu podmiotów Klastra Obróbki Metali w przygotowanie branży metalowo-maszynowej na wyzwania Gospodarki 4.0 - wyjaśnia Sebastian Rynkiewicz, prezes KOM. - Tym samym następuje wykorzystanie dotychczasowych efektów 12-letniej współpracy biznesu, nauki i samorządów w ramach klastra. Bez tych doświadczeń podjęcie wyzwania polegającego na stworzeniu modelowego rozwiązania RCKPP dla pozostałych województw w Polsce nie byłoby możliwe.

Regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości są kluczowymi elementami koncepcji usieciowanego ekosystemu biznesowego, realizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod nazwą Platforma Przemysłu Przyszłości. Ma ona pełnić rolę integratora i przyspieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, a efektem jej działań będzie wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji. Przedsiębiorca z województwa podlaskiego przestaje być graczem regionalnym, a staje się elementem globalnego budowania wartości oraz częścią ekosystemu.

Dlatego na gospodarkę województwa należy spojrzeć przez pryzmat już istniejących w regionie przemysłowych sektorów wzrostowych, które posiadają wystarczająco duży potencjał do skutecznego wdrożenia założeń Przemysłu 4.0. Bez wątpienia branża metalowo-maszynowa jako jedna z inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, spełnia te kryteria.

Regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości mają pomagać w przeprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwach, oferując wypracowane instrumenty wsparcia. Centra, tak jak w przypadku KOM, będą oparte o już istniejącą infrastrukturę i dopasowane do potrzeb lokalnego rynku w zakresie transformacji cyfrowej. Do głównych zadań ośrodka należeć będzie transfer wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych z obszaru automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, wypracowanie modeli biznesowych, szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru zarządzania zmianą, demonstracje rozwiązań pozwalających na zwiększanie konkurencyjności, dostarczanie kompetencji doradczych, budowanie sieci wsparcia, koordynacja hubów cyfrowej innowacji, dostosowywanie rynku pracy, działania pilotażowe, testy i eksperymenty.

- W modelowym kształcie Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości będzie akumulować zasoby kompetencyjne podmiotów sektora, a następnie, dzięki synergii pozyskanych zasobów, wiedzy i technologii od kooperantów, będzie mogło oferować wyspecjalizowane produkty i usługi dla zainteresowanych rozwojem podmiotów w regionie - mówi dr Mariusz Citkowski z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Rady KOM. - Prawdziwe wyzwanie polega na tym, jak dużo realnego kapitału społecznego uda się wygenerować wobec procesów kooperacyjnych i oczekiwań związanych z kolejną rewolucją przemysłową. Im więcej podmiotów z różnych sfer zaangażuje się jako kooperant Regionalnego Centrum, tym większa będzie szansa powodzenia projektu.

Zobacz również