Klaster budowlany i Politechnika Białostocka planują współpracę

Choć podpisanie adekwatnej umowy dopiero jest w planach, już wiadomo, na czym ta współpraca ma polegać. Uczelnia pomoże firmom w rozwoju, firmy zrzeszone w klastrze - w kształceniu studentów.

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka 7 września 2021 roku podpisze porozumienie o współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym. Objął on już swoim patronatem innowacyjny kierunek studiów drugiego stopnia -  BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku.

Skrót BIM oznacza Building Information Modeling – rozbudowane narzędzie organizacji pracy, które zdobywa coraz większą popularność w branży budowlanej na całym świecie.

- Wywodzimy się z Podlasia, ale działamy na terenie całego kraju, a nawet globalnie – wskazuje Tomasz Kozłowski, koordynator Polskiego Klastra Budowlanego.

Klaster jest zrzeszeniem ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Do klastra należą m.in. generalni wykonawcy, architekci, producenci materiałów i chemii budowlanej, producenci stolarki otworowej, wyposażenia wnętrz, mebli i rolet. Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

W osiągnięciu przewagi konkurencyjnej pomagają specjalistyczne studia na kierunku BIM na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich, w nadzorze budowlanym, czy przemyśle materiałów budowlanych. Jako specjaliści w obszarze BIM mogą pracować też w instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.

Zobacz również