KLANZA poprowadzi dom kultury na Słonecznym Stoku

Stowarzyszenie KLANZA zajmie się zorganizowaniem i prowadzeniem domu kultury na Słonecznym Stoku. Ta organizacja zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Miasto Białystok. Na realizację zadania w 2019 roku stowarzyszenie otrzyma 400 tysięcy złotych z budżetu miasta.

Osiedle Słoneczny Stok /fot. Wikimedia.org/

Osiedle Słoneczny Stok /fot. Wikimedia.org/

Konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczył prowadzenia domu kultury na osiedlu Słoneczny Stok. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku. Trzyletni budżet konkursu to 1,2 mln zł - po 400 tys. zł na każdy rok prowadzenia działalności.

- Naszym celem jest poszerzenie oferty kulturalnej na białostockich osiedlach, wsparcie działań służących integracji mieszkańców i edukacji kulturalnej - powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. - Słoneczny Stok to duże osiedle, taka działalność jest tam bardzo potrzebna.

Zwycięzca konkursu zajmie się prowadzeniem działań, które będą stanowiły całoroczną ofertę kulturalną, będzie to uzupełnienie propozycji miejskich instytucji kultury. Z tej oferty będą mogli skorzystać białostoczanie w różnym wieku. Mają to być m.in. cykliczne zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, koła zainteresowań realizowane w placówce kultury przy ul. W. Witosa 15B w Białymstoku.

Stowarzyszenie KLANZA realizowało już w latach 2016-2018 zadanie pn. "Pracownia działań kulturalnych" w ramach dotacji z budżetu miasta. W tym czasie z oferty skorzystało łącznie ponad 3 600 osób.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również