KAS ściga firmę za "puste faktury"

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z analitykami z Ministerstwa Finansów wykrył procedury wyłudzania podatku VAT na tzw. puste faktury. Szef KAS zablokował ok. pół miliona złotych na rachunku bankowym spółki biorącej udział w tym procederze.

/fot. mat. prasowy KAS/

/fot. mat. prasowy KAS/

Pracownicy oraz funkcjonariusze KAS w Białymstoku wszczęli kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie przygotowawcze w jednej z podlaskich spółek zajmujących się obrotem elektroniką. Kontrolujący ustalili, że wykazane przez firmę faktury zakupu nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, a służyły wyłącznie do obniżania należnego podatku VAT.

- Zebrany dotychczas materiał dowodowy wskazuje również, że spółka wystawiała fikcyjne faktury VAT na rzecz innych podmiotów gospodarczych, umożliwiając im tym samym nieuprawnione odliczenia podatku - informuje asp. Maciej Czarnecki z Zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Dodaje, że w sprawie przesłuchano osobę zarządzającą spółką oraz zabezpieczono dokumentację księgową. KAS szacuje, że straty Skarbu Państwa wynikające z tej działalności spółki mogą wynieść blisko dwa miliony złotych.

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z analitykami z Ministerstwa Finansów po przeanalizowaniu systemu STIR (system teleinformatycznej izby rozliczeniowej, służy do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w cel ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych) wytypował firmę z woj. podlaskiego działającą w branży obrotu elektroniką, która mogła wyłudzać VAT, uczestnicząc w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obiegu tzw. puste faktury. 

Zobacz również