Kalendarz nowego roku szkolnego

W poniedziałek 35 tys. uczniów w Białymstoku rozpocznie kolejny rok szkolny. Kalendarz nowego roku szkolnego jest już prawie ustalony.

Bia24

Bia24

W tym roku kalendarz podarował uczniom dodatkowe 3 dni wakacji. Data rozpoczęcia roku szkolnego w tym roku wynika z ministerialnych przepisów, które stanowią, że nowy rok nie zaczyna się 1 września gdy wypada on w piątek, sobotę lub niedzielę; wtedy początek roku szkolonego przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po weekendzie, czyli w tym roku 4 września. Zakończenie roku szkolnego - w piątek 22 czerwca 2018.

Do 30 września dyrektorzy szkół ustalają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. W podstawówkach i gimnazjach jest to do 8 dni, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, natomiast do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, by dniami wolnymi były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 przewiduje dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 29 marca do 3 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe będą przeprowadzone w czterech terminach: od 13 do 28 stycznia dla uczniów z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego; od 20 stycznia do 4 lutego - z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; od 27 stycznia do 11 lutego - z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego; od 10 do 25 lutego - z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Egzamin gimnazjalny zaplanowano w dniach 18-20 kwietnia. 18 kwietnia - test z wiedzy humanistycznej, 19 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, wyznaczono w dniach 4-6 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 27 kwietnia. A egzaminy maturalne rozpoczną się w piątek 4 maja 2018. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, ustnych - do 25 maja.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14.

Matury pisemne w tym roku szkolnym będą rozdzielone weekendem, ponieważ rozpoczynają się w piątek 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Następny egzamin pisemny maturzyści piszą w poniedziałek 7 maja. Rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

9 maja rano zaczyna się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 10 maja: rano - z biologii, po południu - z historii sztuki; 11 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z informatyki; 14 maja: rano - fizyki, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z chemii, po południu - z historii.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja. Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni od 4 do 20 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 21-22 sierpnia.

Zobacz również