Już 2100 przyłbic i 140 łączników do masek. Tak pomaga politechnika

2100 przyłbic medycznych i 140 różnego typu łączników do masek twarzowych umożliwiających zamontowanie odpowiedniego filtra - w ten sposób Politechnika Białostocka wspiera pracowników służby zdrowia w walce z epidemią koronawirusa. Wsparcie trafiło do szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, domów pomocy społecznej czy ośrodków pomocy rodzinie.

Źródło: PB

Źródło: PB

- Produkcja przyłbic medycznych - podstawowego środka ochrony personelu medycznego - rozpoczęła się na Wydziale Mechanicznym pod koniec marca. To była odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez kolejne placówki medyczne. Szybko zmodyfikowaliśmy pierwszy pomysł - druku na drukarkach 3D. Zajmowałoby to za dużo czasu - moglibyśmy wydrukować najwyżej 5-10 przyłbic dziennie. Stąd pomysł wykorzystania obok wydruku, montażu z użyciem prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Czas wykonania jednej przyłbicy skrócił się do 5 minut, ale było to możliwe przy znacznym zwiększeniu nakładu pracy. Na szczęście mieliśmy od początku zapał i ludzi - pracowników Wydziału Mechanicznego. Dzięki nim udało się ostatecznie wyprodukować ponad 2100 przyłbic - opowiada dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB.  

Do Wydziału Mechanicznego szybko dołączył Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku - tam odbywała się dezynfekcja pod laboratoryjnymi lampami UV oraz pakowanie i wydawanie gotowych przyłbic. Pełną parą pracowały także drukarki na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w działania włączali się także pojedynczy pracownicy Wydziału Architektury. Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie firm, zarówno tych z którymi na co dzień współpracuje nasza Uczelnia jak i zupełnie nowych, które widząc co robimy, rezygnowały z zapłaty za zamawiany towar, To dzięki ich pomocy - technicznej, materiałowej i finansowej mogliśmy tyle zrobić.

25 marca uczelnia przekazała pierwszych dziesięć egzemplarzy przyłbic Szpitalowi MSWiA w Białymstoku, już następnego dnia uzyskała akceptację projektu. 

Lista placówek, do których trafiły, przyłbice jest bardzo długa:

Jednoimienny Szpital Zakaźny - Szpital MSWiA w Białymstoku,

Jednoimienny Szpital Zakaźny - Szpital Wojewódzki w Łomży,

Jednoimienny Szpital Zakaźny - Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce,

Białostockie Centrum Onkologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku,

Szpital Miejski w Białymstoku,

Szpital Zakaźny w Białymstoku,

Szpital w Choroszczy,

Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Szpital w Bielsku Podlaskim,

Szpital w Sokółce,

Szpital w Łapach,

Szpital w Hajnówce,

Szpital w Zambrowie,

Szpital w Sejnach,

Szpital w Kolnie,

Szpital w Wysokiem Mazowieckiem,

Szpital w Mońkach

Szpital Rehabilitacyjny w Supraślu,

Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku,

Zakład Medycyny Sądowej w Białymstoku,

Domy Pomocy Społecznej w Białymstoku (ul. Baranowicka, Kujawska, Świerkowa),

MOPR Białystok, 

DPS w Choroszczy, Uhowie, Czerewkach, Jałówce, Garbarach.

Grupa Ratownictwa Nadzieja,

Hospicjum w Białymstoku,

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA.

- Jakie były reakcje na nasze działania? Jedna z pań odbierających przyłbice z uczelni, prawie popłakała się ze wzruszenia. Głos się jej łamał, nie dała rady wypowiedzieć żadnego słowa... Wszyscy, którym przekazywane były przyłbice podkreślali, że bardzo dziękują za troskę o ich bezpieczeństwo i za nasze dobre serca - opowiada dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Zobacz również