Jubileusz 25-lecia Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Po 25 latach działalności Urząd Kontroli Skarbowej żegna się z podatnikami. Od 1 marca administracja podatkowa, kontrola skarbowa i Służba Celna ulegną połączeniu, w skutek czego powstanie Krajową Administrację Skarbową.

Źródło: Wrota Podlasia

Źródło: Wrota Podlasia

7 lutego 1992 roku utworzono Urzędy Kontroli Skarbowej, służące ochronie interesów i praw majątkowych państwa. Dziś UKS obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Tak się składa, że można nazwać go pożegnalnym jubileuszem, gdyż za niespełna miesiąc przestanie istnieć, wchodząc w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku pracowały 273 osoby. Jak podała Alicja Tołwińska dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku - Według statystyk wartość odzyskiwanego mienia przez Urząd Kontroli Skarbowej znacznie przekraczała utrzymanie pracowników, stanowiąc 7-krotność dochodowości nad kosztami utrzymania pracowników.

25-rok działalności UKS okazał się być ostatnim. UKS chronił interesy i prawa majątkowe państwa. Współpracował z celnikami, policjantami, prokuratorami i sędziami w prowadzeniu spraw o największym ciężarze gatunkowym. Krajowa Administracja Skarbowa, rozpoczynająca działalność 1 marca, będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. W jej ramach wyodrębniona będzie Służba Celno-Skarbowa - jednolita i umundurowana formacja, tworzona przez funkcjonariuszy. 

Podczas uroczystości jubileuszowych, w imieniu Marszałka i całego Zarządu Województwa Podlaskiego, wręczono Alicji Tołwińskiej - dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, okolicznościowy grawerton z podziękowaniami za pracę na rzecz ochrony interesów majątkowych i skarbowych naszego kraju.

Zobacz również