Jest praca w urzędzie! Michałowo szuka referenta ds. inwestycyjno - geodezyjnych

Urząd Miejski w Michałowie szuka pracownika na stanowisko referenta ds. inwestycyjno - geodezyjnych. Nabór trwa do 29 marca.

fot. pixabay

fot. pixabay

Ogłoszenie Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego michałowskiego magistratu oferuje pracę o charakterze biurowym w wymiarze całego etatu.

Stanowisko referenta ds. inwestycyjno - geodezyjnych związane jest głównie z pracą na komputerze, dlatego dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów graficznych jest niezbędna. Do najważniejszych wymagań zaliczą się również: wykształcenie wyższe techniczne, umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

umiejętność formułowania pisemnych stanowisk, umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych.

Wśród mile widzianych cech przyszłego pracownika Urząd Miejski wymienia: zdolność do negocjacji,  odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, kulturę osobistą oraz komunikatywność.

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku referenta będą należały:

-Nadzorowanie powstających dokumentacji projektowych inwestycji gminnych.

-Występowanie do instytucji o uzyskanie pozwolenia na budowę i zgłoszeń inwestycji gminnych.

-Współpraca przy pozyskiwaniu dotacji unijnych.

-Przygotowanie umów na realizację inwestycji gminnych.

-Nadzorowanie realizacji inwestycji gminnych.

-Prowadzenie programu dotyczącego dotacji do gminnego programu termomodernizacji.

-Nadzór nad zabytkami i współpraca z Konserwatorem Zabytków.

-Wykonywanie zamówień towarów i usług na potrzeby UM w Michałowie.

-Nadzorowanie firm zajmujących się zielenią miejską.

Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, a także szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP.

Zobacz również