Jeśli zima zaskoczy drogowców, możesz im o niej przypomnieć

Białystok już od dawna przygotowywał się do zimy. Śnieg na nowo zawitał do Białegostoku dzisiejszej nocy. Czas zacząć zimowe odśnieżanie.

Źródło: Wschodzący Białystok

Źródło: Wschodzący Białystok

Białystok podzielono na sześć sektorów, w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego oczyszczania miasta. Mieszkańcy Białegostoku mają możliwość kontrolowania odśnieżania ulic. Miasto przygotowało specjalną mapę z podziałem na sektory i przydziałem firmy, odpowiedzialnej za usuwanie śniegu i błota pośniegowego.

Oczyszczać ulice, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej, zieleńce oraz opróżniać śmietniczki w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku będą przedsiębiorstwa PHU Jacek Zarzecki oraz GARDEN-COM Katarzyna Rafałko.

Za Sektor I, III, VI odpowiedzialny jest PHU Jacek Zarzecki (tel. 519 338 635, 85 662 3790), zaś za Sektor II, IV, V- GARDEN-COM Katarzyna Rafałko (tel. 519 334 710, 85 662 3790).

MPO zajmie się natomiast usuwaniem martwych zwierząt oraz plam oleju na terenie Białegostoku (tel. 85 676 83 00).

Nadzór nad realizacją umów i koordynację systemu zimowego utrzymania miasta sprawuje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Dodatkowo na użytek mieszkańców miasta uruchomiono specjalne telefony, pod którymi dyżurują inspektorzy odpowiedzialni za koordynowanie akcji zimowego oczyszczania miasta. 

Można się z nimi kontaktować pod numerami: 85-869-6519, 85-869-6508, 85-869-6495 lub 501-305-118 bądź droga mailową: dsobocinski@um.bialystok.pl.

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku wszelkie informacje i skargi można kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w Białymstoku pod numer alarmowy 986 lub 85-869-6800 a w razie dotkliwego ataku zimy zostaną uruchomione dyżury w godz.: 15.30 - 22:00, podczas których urzędnicy będą dostępni pod numerami telefonów: 85-869-6519, 85-869-6495 lub 501-305-118. Na ten ostatni numer możemy dzwonić również wtedy, gdy atak zimy będzie zagrażał bezpieczeństwu lub np. będzie mógł powodować paraliż komunikacyjny. 

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej www.bialystok.pl

Zobacz również