IPN nie znajduje szczątków ofiar represji

Negatywny wynik kolejnego etapu poszukiwań szczątków ofiar zmarłych w szpitalu więziennym w Białymstoku w czasach stalinowskich. Na dawnym cmentarzu św. Rocha, w miejscu, które wielokrotnie wskazywano jako miejsce pochówków tych ofiar, nie znaleziono szczątków ciał ludzkich. 

Poszukiwania szczątków ludzkich na dawnym cmentarzu św. Rocha [fot. IPN Białystok]

Poszukiwania szczątków ludzkich na dawnym cmentarzu św. Rocha [fot. IPN Białystok]

Od 22 do 26 maja 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej prowadził drugi etap prac archeologicznych na terenie cmentarza parafii Wszystkich Świętych (dawniej św. Rocha) w Białymstoku. Celem badań Instytutu Pamięci Narodowej prowadzonych na tej nekropolii jest odnalezienie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-54.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż na wspomnianym cmentarzu pogrzebano zwłoki ok. 70 osób zmarłych w szpitalu więziennym w Białymstoku.

Podczas majowego etapu prace przeprowadzono w miejscu, które wielokrotnie było wskazywane jako rzekome miejsce pogrzebania szczątków ofiar terroru komunistycznego. Z analiz historycznych przeprowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wynikało, iż pole więziennych pochówków nie sięgało jednak tak daleko. Nie mniej jednak, z uwagi na fakt, iż to miejsce było wielokrotnie wskazywane (również rodzinom ofiar) jako miejsce pogrzebania ich bliskich, zdecydowano się na podjęcie działań poszukiwawczych.

– Ich wynik był negatywny: w badanym miejscu nie zostały pogrzebane szczątki ofiar zmarłych w białostockim szpitalu więziennym czasów stalinowskich – informuje Natalia Krzywicka
asystent prasowy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Zespół Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi przygotowania do dalszych prac na terenie białostockiej nekropolii. Poszukiwania obejmą teren wytypowany w ramach kwerendy archiwalnej i badań historycznych. Równolegle czynione są starania o uzyskanie genetycznego materiału porównawczego od rodzin poszukiwanych osób.

Źródło: IPN

Zobacz również